Velkommen til SM Bergens nettsider


SMB logo

Vi er et medlemsorientert sosialt fellesskap som arrangerer flere treff av forskjellig karakter hvert år. På disse sidene vil du bli kjent med vår forening, og du vil finne relevant informasjon for å eventuelt stifte et medlemskap hos oss.